Osciloskop v1.0


Osciloskop pro 32 bitový Windows verze 1.0 (Osciloskop v1.0) je aplikací, která
ukazuje, jak může být PC periférie nebo zvuková karta používána nekonvenčním
způsobem a napodobovat průmyslový hardware. Osciloskop poskytuje plně funkční
samostatnou "obrazovku" ve Windows prostředí.

Osciloskop umožňuje např.:
-zobrazit průběh signálu v závislosti na čase
-měřit frekvenci
-export měřených veličin do textových souborů a souborů bmp

Specifikace.
Osciloskop je dvoukanálový s analyzátorem spektra
Frekvenční rozsah: 3-22000Hz
Vstupní napětí: okolo 1V, omezeno možnostmi zvukové karty

Kontakt: blahape@quick.cz, blahape@seznam.cz

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 2